Анкета інвестиційного проекту

Назва інвестиційного
проекту

 

Назва підприємства, що потребує інвестицій

 

Реквізити підприємства (організації)

 

Поштова адреса

 

Телефон

 

Факс

 

Веб-портал, електронна адреса

 

Керівник (посада)

 

Прізвище, ім’я,
по-батькові керівника

 

Телефон керівника,
моб.

 

Контактна особа відповідальна за проект:

 

Посада

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

Тип проекту
(комерційний, соціальний, екологічний, інфраструктурний та ін.)

 

Галузь підприємства

 

Форма власності

 

Частка державної
власності
відсотків

 

Основна продукція
підприємства
(перелік товарів, послуг)

 

Статутний фонд підприємства

(тис. доларів
США)

 

Активи підприємства
(тис. доларів США)

 

Оборот підприємства з
основно
го виробництва за підсумками 2010 року (тис.
доларів США)

 

Рентабельність підприємства, відсотків за підсумками 2010 року

 

Кількість працюючих осіб

 

Опис інвестиційного
проекту

 

Вартість проекту (тис. доларів США)
станом на: (місяць, рік)

 

Власні кошти
(
тис. доларів
США)

 

Потреба в інвестиційних коштах

(тис. доларів
США)

 

Бажаний спосіб
залучення інвестицій (іноземні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг, державні гарантії, інше)

 

Спосіб гарантування кредитних коштів (майно для застави, банківська гарантія, страхування)

 

Рівень готовності інвестиційного
проекту (проектна
пропозиція, ТЕО, бізнес-план,
проектно-кошторисна документація)

 

Планові надходження платежів до бюджету у разі впровадження проекту

 

Термін окупності проекту
(років)

 

Орієнтовна дата початку реалізації проекту

 

Орієнтовна дата закінчення реалізації проекту

 

 

Додатково до інвестиційного проекту у разі
наявності
надати:

1. Презентація інвестиційного проекту

2. Бізнес-план

3. Копія статуту підприємства

4. Загальна інформація про підприємство

5. Фотознімок підприємства

6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи

7. Документ – підтвердження
права власності на землю чи
її оренди
.